دانه هل تقویت کننده معده و ضد نفخ است و ترشی معده را هم تا حد زیادی برطرف می کند.
– مصرف دانه های هل ضمن آنکه به هضم و گوارش بهتر غذا در معده کمک می کند، موجب رفع بوی نامطبوع موادی مثل سیر و پیاز در دهان می شود.